icon icon icon

Việt Cường MTC đặt đạo đức kinh doanh lên hàng đầu, cam kết sản phẩm đúng chủng loại, nhãn hiệu và dịch vụ chu đáo cho khách hàng.

Việt Cường MTC đảm bảo dịch vụ trước và sau bán hàng, mọi sản phẩm đều được bảo hành sau bán hàng theo đúng thời hạn đã cam kết.

Hỗ trợ tư vấn và xử lý ngay cả khi sản phẩm đã hết bảo hành.

Việt Cường MTC cung cấp các giải pháp về sản phẩm phù hợp cho khách hàng đúng với yêu cầu và tình hình thực tế của khách hàng. Việt Cường MTC sẵn sàng đổi lại sản phẩm mới nếu sản phẩm bị lỗi khi đến tay khách hàng.