icon icon icon

  • Việt Cường luôn luôn trào đón và sẵn sàng hợp tác với các đại lý có mong muốn và nhu cầu đồng hành cùng với công ty.
  • Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng giá trị, đúng chủng loại hàng hóa bán ra thị trường.
  • Việt Cường cam kết đồng hành và bảo vệ mọi lợi ích của đối tác, đại lý đang hợp tác cùng công ty.
  • Chúng tôi cũng đảm bảo sự minh bạch trong thông tin, đem lại quyền lợi tối đa và công bằng cho các đối tác, bao gồm cả các khách hàng nhỏ lẻ.
  • Việt Cường cam kết xử lý sản phẩm lỗi theo đúng quy trình đã cam kết với khách hàng, đảm bảo tối đã lợi ích của các đối tác, khách hàng.